Opis

Iako je gospođica Džejn Marpl veći deo svog života provela u malom engleskom selu, ona sa lakoćom uspeva da odgonetne veoma ozbiljne svetske zločine, koji su ostali misterija i za slavne detektive Skotland jarda. Ova krhka stara dama ima naviku da preko ivice naočara sa pletivom u rukama pomno posmatra svet oko sebe, često naslućujući zločin i pre nego što se desi, jer do tančina poznaje ljudsku prirodu. Ključ njenog uspeha leži u ubeđenju da je ljudska priroda ista u selu kao i u svakom drugom mestu, samo što u selu čovek ima više prilike i vremena da je bliže osmotri. Skromno i nenametljivo sa lakoćom rešava velike misterije, poredeći ih sa banalnim situacijama iz svog malog i naizgled dosadnog okruženja. Rešivši mnoge slučajeve od kojih su svi davno digli ruke, gospođica Marpl postaje nadaleko čuvena osoba čije se mišljenje uvažava i traži.